25%
Έκπτωση Ενοικίασης Αυτοκινήτου
Μείωση έως 25% κατά την ενοικίαση αυτοκινήτου από την SIXT
Σε όλη την Ελλάδα
Δείχνοντας μόνο την απόδειξη εισόδου